ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


26 Sep 65
15
1

DGA-65-0224 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65087366050
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
5 ครั้ง