ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0028)


23 Sep 65
13
1

DGA-66-0028 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65097355149
งบประมาณ 500,000.00 บาท
1 ครั้ง