ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น ๕ ๖ ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0025)


23 Sep 65
15
1

DGA-66-0025 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65097131063
งบประมาณ 19,938,430.08 บาท
3 ครั้ง