ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network)(GIN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0024)


23 Sep 65
19
1

DGA-66-0024 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65097092712
งบประมาณ 257,557,900.00 บาท
3 ครั้ง