ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0006)


20 ก.ย. 65
6
1