ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0023)


21 Sep 65
21
1

DGA-66-0023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65097112756
งบประมาณ 32,000,000.00 บาท
5 ครั้ง