ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0213)


19 Sep 65
45
1

DGA-65-0213 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65097200382
งบประมาณ 23,000,000.00 บาท
10 ครั้ง