ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0001)


16 Sep 65
20
1

DGA-66-0001 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65087777624
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
8 ครั้ง