ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0008)


14 Sep 65
9
1

DGA-66-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65087792894
งบประมาณ 285,155.00 บาท