ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(Engagement and Satisfaction Survey) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0222)


12 Sep 65
55
1