ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน ๒ อัตรา ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0005)


13 Sep 65
25
1

DGA-66-0005 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65087783394
งบประมาณ 442,899.75 บาท
2 ครั้ง