ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างประชาสัมพันธ์ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0231)


12 Sep 65
37
1

DGA-65-0231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65087345003
งบประมาณ 499,998.00 บาท
1 ครั้ง