ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 16 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0239)


8 ก.ย. 65
16
1

DGA-65-0239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 192177.35
งบประมาณ 200,000.00 บาท
1 ครั้ง