ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop-Strength-based Team Development โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0221)


5 Sep 65
37
1

DGA-65-0221 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65087258647
งบประมาณ 410,000.00 บาท
3 ครั้ง