ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0198)


5 Sep 65
55
1

DGA-65-0198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65077392596
งบประมาณ 670,000.00 บาท
10 ครั้ง