ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างการสอบบัญชีและประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0173)


30 Aug 65
38
1

DGA-65-0173 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65067321165
งบประมาณ 300,000.00 บาท
5 ครั้ง