ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินมาตรฐานให้การรับรองมาตรฐานสากล ประจำปี 2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0166)


16 Aug 65
26
1

DGA-65-0166_2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65077249707
งบประมาณ 107,000.00 บาท
2 ครั้ง