ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลปี ๒๕๖๕ ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0179)


16 Aug 65
48
1

DGA-65-0179 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65077171276
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
12 ครั้ง