ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0188)


10 Aug 65
42
1

DGA-65-0188 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65067408060
งบประมาณ 500,000.00 บาท
7 ครั้ง