ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสนับสนุนการจัดฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0201)


8 Aug 65
31
1

DGA-65-0201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65077330785
งบประมาณ 441,600.00 บาท
6 ครั้ง