ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0199)


3 ส.ค. 65
20
1

DGA-65-0199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65077234325
งบประมาณ 441,600.00 บาท
4 ครั้ง