ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ IP Address สำหรับ DGA ประจำปี 2565 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0191)


3 Aug 65
27
1

DGA-65-0191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65067536282
งบประมาณ 350,000.00 บาท
2 ครั้ง