ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานโครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0193)


1 Aug 65
31
1

DGA-65-0193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65067631551
งบประมาณ 700,000.00 บาท
4 ครั้ง