ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์และราชอาณาจักรเดนมาร์ก สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 (e-GCEO-7) และ รุ่นที่ 8 (e-GCEO-8) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0184)


22 ก.ค. 65
23
1

DGA-65-0184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65067248070
งบประมาณ 8,984,000.00 บาท
8 ครั้ง