ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0089)


22 Jul 65
78
1

DGA-65-0089 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65057230129
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
44 ครั้ง