ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๒ (DTP-2) และ รุ่นที่ ๓ (DTP-3) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0185)


11 Jul 65
21
1

DGA-65-0185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65067257522
งบประมาณ 4,965,000.00 บาท
6 ครั้ง