ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานขอเอกสารการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) เครือรัฐออสเตรเลีย ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0187)


4 Jul 65
23
1

DGA-65-0187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65067348482
งบประมาณ 487,500.00 บาท
1 ครั้ง