ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0181)


24 Jun 65
27
1

DGA-65-0181 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65067039559
งบประมาณ 490,000.00 บาท
8 ครั้ง