ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0139)


20 Jun 65
27
1

DGA-65-0139 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65057244533
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
10 ครั้ง