ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร โครงการการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0097)


2 Jun 65
48
1

DGA-65-0097_2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65037165557
งบประมาณ 19,743,800.00 บาท
11 ครั้ง