ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และสนับสนุนการจัดทำร่างแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


13 Jun 65
27
1

65-0150 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65057062223
งบประมาณ 500,000.00 บาท
7 ครั้ง