ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และสนับสนุนการจัดทำร่างแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


13 มิ.ย. 65
19
1

65-0150 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65057062223
งบประมาณ 500,000.00 บาท
5 ครั้ง