ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Enterprise Service Management) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก


8 Jun 65
23
1

65-0177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-signed

เลขที่โครงการ 65057469355
งบประมาณ 7,400,000.00 บาท
6 ครั้ง