ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทยระยะที่ 2 (THAILAND PASS PHASE II) ภายใต้โครงการสนับสนุนการใช้ดิจิทัลรองรับสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด 19 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0174)


8 Jun 65
48
1

DGA-65-0174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65057467012
งบประมาณ 46,470,000.00 บาท
15 ครั้ง