ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสื่อสารสร้างการรับรู้ระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0168)


9 Jun 65
31

1

DGA-65-0168

เลขที่โครงการ 65057469182
งบประมาณ 1,594,185.00 บาท