ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑๙ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0167)


13 Jun 65
27
1

DGA-65-0167 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65057240121
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
3 ครั้ง