ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับการพัฒนาระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0164)


31 May 65
27
1

DGA-65-0164 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65057067934
งบประมาณ 500,000.00 บาท
7 ครั้ง