ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0162)


27 พ.ค. 65
14
1

65-0162 ประกาศผู้ชนะ-signed

เลขที่โครงการ 65057288435
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
7 ครั้ง