ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยโครงการแพลตฟอร์มการบริการแบบแบ่งปันข้อมูล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระยะที่ ๑) กลุ่มเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0135)


25 May 65
35
1

DGA-65-0135 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65037309092
งบประมาณ 12,000,000.00 บาท
7 ครั้ง