ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบรายงานของโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น (DGA/65/0154)


25 May 65
16
1

DGA-65-0154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65047330587
งบประมาณ 400,000.00 บาท