ประกาศผู้ชนะจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการความร่วมมือทางวิชาการ “Tech for Gov Gen 1”ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0159)


24 May 65
56
1

DGA-65-0159 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65047382871
งบประมาณ 300,000.00 บาท
2 ครั้ง