ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


12 May 65
35
1

DGA-65-0149 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65047102525
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
4 ครั้ง