ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) สำหรับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0147)


21 Apr 65
22
1

DGA-65-0147 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65037540988
งบประมาณ 300,000.00 บาท
9 ครั้ง