ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับบริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0122)


19 Apr 65
34


1

DGA-65-0122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65037141930
งบประมาณ 18,900,000.00 บาท
13 ครั้ง