ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและสำรวจตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0131)


19 เม.ย. 65
26
1

DGA-65-0131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65037184308
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
11 ครั้ง