ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษา วิจัยพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ (User Research) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/65/0103)


31 Mar 65
48
1

DGA-65-0103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65027042929
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
20 ครั้ง