ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างอำนวยความสะดวกและบริการงานด้านอาคารสถานที่ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0127)


21 Mar 65
23
1

DGA-65-0127 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65037159211
งบประมาณ 150,000.00 บาท
2 ครั้ง