ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในพื้นที่ของสำนักงานระยะเวลา 12 เดือน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0108)


9 Mar 65
25
1

DGA-65-0108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65027213996
งบประมาณ 450,000.00 บาท
4 ครั้ง