ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน (Application Performance Monitoring) (APM):Dynatrace ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0110)


1 Mar 65
36
1

DGA-65-0110 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65027073307
งบประมาณ 455,000.00 บาท
10 ครั้ง