ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0094)


14 Feb 65
65
1

DGA-65-0094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65017134944
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
30 ครั้ง