ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0081)


9 ก.พ. 65
25
1

DGA-65-0081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64127147625
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
13 ครั้ง